Ban giám đốc cùng cán bộ công nhân kỹ thuật cao gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 5/5/2019 tại hội trường thành uỷ TPHCM

09/05/2019